Νέα και Αρθρογραφία

Νομικά νέα, αρθρογραφία, κριτική και σχολιασμός.
    Loading posts...
  • Λογιστικά γραφεία και ΓΚΠΔ

    Τα λογιστικά γραφεία διαχειρίζονται εκ φύσεως μεγάλο όγκο και ποικιλία προσωπικών δεδομένων, γι’ αυτό και εξ αρχής κέντρισαν το ενδιαφέρον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τους πρώτους δειγματοληπτικούς ελέγχους να…